Vad är ett fackförbund?

Det är uttryck som man hör i arbetslivet då och då men vad betyder egentligen fack, fackförening och alla andra kombinationer av ord med fack i sig?

Är det någon skillnad mellan en fackförening eller fackförbund?
En fackförening är arbetstagare som bildar tillsammans en organisation som representerar en yrkesgrupp eller arbetsplats.
Fackföreningen representerar dom anställda och förhandlar fram kollektivavtal, löner, regler och mycket mer som innebär en tryggare anställning.

Skulle det vara en tvist mellan en anställd och en arbetsgivare så kan fackföreningen hjälpa till med juridiskt ombud och i vissa fall betala rättegångskostnader.

Ett fackförbund består av fackföreningar som är i samma bransch eller yrkesgrupper. Dessa föreningar bildar en centralorganisation.

Genom att vara med i facket så får man även förmåner som att kunna köpa en billig vattenflaska i webbutik eller få ekonomiskt stöd vid händelse av arbetslöshet.

Facket får sin styrka genom sina medlemmar och ju fler medlemmar som är mer ju större inflytande har fackförbundet över arbetsgivare och företag.
Det finns lokala fackklubbar som har kontaktnät som gör förhandlingar lättare med arbetsgivare.

Det viktigaste ett fackförbund arbetar med är kollektivavtal som är det som reglerar regler och stadgar på arbetsplatsen.
Kollektivavtalet reglerar villkor för både arbetstagare och arbetsgivare där båda har skyldigheter gentemot varandra.
Regelverk kring lönesättning, semester och tjänsteledighet är några få saker som kollektivavtalet täcker.

Om en arbetsplats inte är ansluten till ett kollektivavtal så finns det lagar som går in och reglerar grundläggande regler som gäller.
Minimilön är ett exempel på något som regleras genom lag.
Historiskt sett så har arbetsgivare som inte skött sig gentemot sina anställda blivit blockerade av facket och blivit utsatt för strejker tills arbetsgivaren gått med på att ansluta sig till ett kollektivavtal